Jdi na obsah Jdi na menu
 


Český jazyk -Řecká a Římská literatura

28. 10. 2009

Klasické období- dramatikové

Aristoteles    -významný filosof                                         

Jeho spis Poetika obsahuje zásadu 3 jednot

- jednota místa (dílo se odehrává na jednom místě)

- jednota času (dílo se odehrává v jedné době-chronologicky)    

- jednota děje (jedna dějová linie)

Pětistupňové schéma-klasická tragedie má 5 částí

1)      expozice (úvod)

2)      kolize (zápletka)

3)      krize (vyvrcholení konfliktu)

4)      peripetie (náhlý obrat)

5)      katastrofa (závěrečná část)

deus ex machina = bůh (deus) ze stroje

-když hrdinové příběhu řešili konflikt,z konstrukce stojící na jevišti byl spuštěn bůh,aby konflikt vyřešil a tím zvrátil děj příběhu

-v dnešním divadle pojem znamená zlom v ději,neočekávanou událost

 

Dramatikové klasického období

 

Aischylos    (přelom 6.a5.st.př.n.l)     - v divadle nejčastěji vystupuje rod Mykénský a Thébský

-dramatik,básník

-mnohokrát vyhrál divadelní (dramatickou) soutěž

-většina Aischylových her těží z mytologie

-hrdinové jsou zodpovědní za své činy ale za překročení norem jsou potrestáni

-zavedl na scéně 2 herce + chor , používal obleky a dekorace

-z pův.90 se dochovalo 7 tragédií,např.-Peršané,7 proti Thébám,Upoutaný Prométheus,trilogie Oresteia

Oresteia-hlavním hrdinou Orestes…Když v době Trojských válek odjede Orestův otec Agamemnon válčit o Troju,Orestova matka Klyaimnéstra si najde milence.Když se Agamemnon vrací,Orestova matka s milencem Agamemnona zabijí.

Orestova starší sestra matku nenávidí a donutí Oresta,aby ji zabil.Orestes to nakonec udělá,ale má takové výčitky svědomí,že ho to dovede k šílenství.Odchází proto do Tauridy,kde se ale přijde na to,že zabil vlastní matku a proto má být obětován.Nakonec k tomu nedojde,protože kněžka,která má tento akt provést je Orestova sestra Ifigenie,která pozná svého bratra a prchá s ním zpět do Řecka.V Athénách je Orestes zproštěn viny.

-novodobé zpracování Oresteia-E.O.Neill-Smutek sluší Élektře

 

Sofoklés   (5.st.př.n.l)

-básník,dramatik    -autor 123tragédií,dochovaných 7

-zavedl 3 herce na scéně

-boj člověka s bohem,když prohraný není marný

-zavedl princip deus ex machina

-hry-Antigona,Élektra,Oidipus král,Oidipus na Koloně

 

 

Euripidés   (5.st.př.n.l)

-básník,dramatik,filosof  -autor 92her,dochovaných 18

-nejvíce propracovával psychologii postav

-hl.postavy se vzepřou svému osudu a nakonec je zničí vášeň

-často používá deus ex machina

-nejznámější hra-Médea

 

 

 

 

 

-Médea  (dcera krále Aiéta)-zamiluje se do Iásona a pomáhá mu najít zlaté rouno.Pro lásku je schopna udělat cokoliv.Když Iáson získá zl.rouno,vezme si Médeu.Po 10 letech ji zapudí a chce se zasnoubit s krásnou Glaukou.Stejně jako Médea Iásona milovala,teď ho nenávidí.

Chce Iásona zranit,daruje Vlajce svatební šaty a hřeben do vlasů jako akt usmíření.Šaty jsou napuštěné jedem a když si je Glauka oblékne,šaty vzplanou a Glauka umírá.

To ale Médee nestačí a tak zavraždí i Glaučina otce a potom i své 2 syny.Tak ublíží nejen Iísonovi ale i sobě.

 

-Hippolytos-když Hippolytův otec odjede do války,zamiluje se jeho manželka,Faidra do svého nevlastního syna-Hippolyta,své city tají ale nakonec vše Hippol.řekne.Ten ji ale odmítne a Faidra ho nenávidí.Rozhodne se pro pomstu.Když její manžel přijede,řekne mu,že ji Hippol.sváděl.Manžel nechá Hippol.zabít a Faidru trápí svědomí.Nakonec se přizná a spáchá sebevraždu.

-Stejný námět-Jean Racine-Faidra

 

Proza

Hérodotos  (z Halikarnasu,5.st.př.n.l.)  „otec historie“

-historik, zakladatel historické prozy

-jeho největším dílem je Historiai (Dějiny) –dějiny Řecka v době Řecko-Perských válek (údaje nejsou ověřené)

 

Thukydides   (5.-4.st.př.n.l) „otec vědeckého dějepisu“

-jeho největším dílem jsou Dějiny peloponéské války  (vše je ověřené)

 

Filosofická proza

Sokrates   - filosof-chtěl aby lidé byli lepší a nejdříve prošli sebepoznáním a pak teprve poznávali svět,byl velmi kritický a proto byl vyhnán z Athén

-pův.voják

 

Platon    - Sokratův žák

-obhajoval Sokrata-Apologie –spisy na Sokratovu obhajobu (dnes Apologie=obhajoba)

-založil školu-Akadémii (podle řeckého hrdiny-Akademis)

-prosazoval,že nejdůležitější věda je matematika

-svět není realita,je to soubor idejí-pojmů,které jsou výtvorem naší hlavy.Tyto ideje existují samy o sobě-idea krásy,idea dobra

Nejrozsáhlejší spis Ústava (Politeiá),hodně panovníků chtělo aby jim Platon sepsal zákony

Další díla-Nomoi (zákony).Gorgiás(mravnost a rétorika),Kratylos(O jazyce-vztah názvů k věcem)

 

Aristoteles    -Platonův žák

-nejdůležitější věda je biologie

-v 17letech poslán do Akademie,nejdříve žákem později učitelem

-v Athénách založil vlastní školu Lykeion (inspirace posvátným hájem Lýkeion,dnešní slovo lyceum)

Spisy-Fyzika,Poetika(obsahuje teorii 3jednot),Rétorika(řečnictví),Politika,Peri psýchés(o duši)

-teorie katarze(očištění)-v těle musí být zachována rovnováha

-politické výstupy,soudní záležitosti,vystoupení při oslavách(Olymp.hry)

 

Rétorika(řečnictví)

Demostenes   -nejznámější řečník

-odmala měl vadu řeči a tik v rameni,snažil se to překonat-stal se vynikajícím řečníkem

-říkal,že nebezpečí hrozí od Filipa Makedonského-útočné řeči tzv. Filipiky (i dnes-Filipiky-řeč proti někomu)

Mnoho textů není původních

-v Římě-velmi rozšířené komedie

-filosofická,historická literatura,básně

 

ŘÍMSKÁ LITERATURA

Římské drama-komedie (zpočátku se hrají jen komedie)

-autoři upravovali texty podle vkusu publika

-nejslavnější díla vznikala v 1.st.př.n.l.

-hry nebyly omezeny jen na soutěže a slavnosti jako v Řecku,ale hrály se i u příležitostí svateb,pohřbů,..

 

Titus Maccius Plautus (přelom 3.a2.st.př.n.l.)

-římský dramatik,autor komedií (pův.13éher,dochovaných 21)

-jako 1.prokládal hry hudbou (zpěvné árie)-hry byly podobné dnešním operetám

-používal řecké postavy,řecké komedie předělával pro římské diváky a postavám dával chování typické pro Řím

-jeho hry jsou vtipné a končí šťastně

-v hrách vystupovaly běžné postavy-prohnaný otrok,zamilovaný mladík,lakomec,..

-nejslavnější hra-Lišák Pseudolus

-další hry-Vychloubačný voják(Miles glorius),Komedie o hrnci(Aulularia,předloha pro Moliérova Lakomce)

 

Publius Terensius Afer (2.st.př.n.l)

-do Říma přivezen jako otrok z Afriky,propuštěn

-hry určené pro vyšší společnost (elegantní jazyk,pro vždělané)

-komedie-Tchyně(Hecyra),nejúspěšnější hra Kleštěnec(Eunuchus)

-jeho hrami se často inspiroval Moliére-původní hra Bratři předělána-Taškařice Scapirovy

 

Lucius Annaeus Seneca mladší

-básník,politik,filosof,dramatik

-hlavní představitel římské tragédie

-bohové nehrají tak důležitou roli,hrdinové jsou zmítáni city a vášněmi které je nakonec zničí,inspirace řeckou tvorbou  (Euripidés-Hippolytos-nevlastní matka se zamiluje do svého syna)

-Faidra,Zuřící Herkules

-Listy Luciliovi (komu-3.p.)-dopisy-o lásce,filozofie

-Seneca nakonec spáchal sebevraždu

 

Římská poezie

-do popředí se římská poezie dostává v klasickém období římské kultury=zlatý věk –za vlády císaře Augusta (Octavian Augustu,1.st.př.n.l)-byl to básník,velmi vždělaný,finančně podporoval umělce

-nejvíce ale římské umělce(zvlášť básníky) podpořil Augustův přítel-Gaius Cilnius Maecenus (dnešní slovo mecenáš-ten,kdo někoho podporuje)

 

Quintus Horatius Flaccus (quintus=narozen 5.v pořadí, rok 65-r.8.př.n.l.)

-významný básník

-z bohaté rodiny,ale několikrát se ocitl ve finan.problémech

-psal lyriku i epiku

-vystupoval kriticky a psal Satyry (zesměšňující texty)

-kromě toho psal i Ody(oslavné básně)

Citáty:Vše dělat s rozmyslem,zlatá střední cesta,Carpe diem (užívej si dne)

Sbirky-Jamby,Satiry,Ody,Listy(obsahují filozofické úvahy,morálka,čest+list Ars poetica=umění básnické)

 

Publius Vergilius Maro (maro=ploché nohy,r.70-19.př.n.l)

-epika i lyrika

-jeho životním dílem je epos Aenesis-jakoby volné pokračování Homérovy Ilias =z hořící Trojy utíká mladík Aenesis,kterého osloví bohové a dají mu úkol najít vhodnější místo než je Troja a tak se Aeneus plaví po mořích a zažívá různá dobrodružství(stejně jako Odysseus),až najde vhodné místo u ústí řeky Tibery(město Lavinium-sídlo latinského národa)

-další díla:Zpěvy pastýřské(Bucolia),Zpěvy rolnické(Georgica)

-inspiroval se jím Dante ve své Božské komedii

 

Publius Ovidius Naso (r.43-18př.n.l)

-jeden z nejnadanějších světových básníků,byl na příkaž císaře Augusta vyhnán a přes 10let musel žít v Tomidě(území dnešního Rumunska u Čer.moře)

-díla: Metamorphoses(proměny)-souvislá báseň,15knih-proměny světa a mytologických postav

Listy heroin-básnická sbírka,milostné dopisy(např.Penelopa píše Odysseovi)

Ars amatoria(umění milovat) –3knihy,radí jak získat a udržet si lásku(pro muže i ženy)

Tristia(Žalozpěvy)-vyjádření žalu nad vlastním osudem,stesk po rodině i vlasti

Fasti(kalendář)-6knih,probírá římské svátky,obřady a jejich původ

 

 

Římská proza

 

Gaius Petronius,zvaný Arbiter (?-r.65n.l.)

-autor 1.antického románu

-život na císařském dvoře císaře Nerona

-arbiter=ten kdo udává vkus (elegantiae arbiter)

-spáchal sebevraždu

-dílo Satyrikon-kombinace prozy a verše,je to satirický román-zesměšňuje negativní projevy římského života(korupce,příživnictví,prodejnost žen,..),pův.20knih,dochovaly se úryvky 14.-16.knihy

 

Lucius Apuleius (125-180n.l.)

-spisovatel,učenec

-proslavil se fantasticko-satirickým románem Metamorphoses(Proměny,častěji překládáno jako Zlatý osel)-zobrazení různých vrstev římské společnosti,  Hl. hrdina je zvědavý Lucius.Vyzkouší magické prostředky a nechtěně se promění v osla. Než však stačí proti tomu cokoli udělat, je ukraden a donucen v oslí podobě putovat s různými majiteli, kteří ho kradou/kupují. Tento rámcový příběh je proložen mnoha menšími příběhy, které Apuleius čerpá odjinud a kterými své vyprávění obohacuje. Nakonec díky zasvěcení bohyni Isidě získává Lucius svou původní podobu.